TERMENI ȘI CONDIȚII

Cuprins:

 Articolul 1 - Definiții

Articolul 2- Identitate Comercială/Antreprenor

Articolul 3 - Importanța

Articolul 4- Oferta

Articolul 5- Acordul

Articolul 6- Dreptul de Retragere

Articolul 7 - Costurile de Retragere

Articolul 8 - Excluderea Dreptului de Retragere

Articolul 9 - Prețuri

Articolul 10 - Conformitate și Garanții

Articolul 11 - Livrare și execuție

Articolul 12 - Vânzări la distanță: durata, rezilierea și prelungirea

Articolul 13 - Plăți

Articolul 14 - Reclamații

Articolul 15 - Litigii

Articolul 16 - Dispoziții Suplimentare și Diverse

Articolul 1 – Definiții

În prezentele Condiții/Termeni se aplică următoarele definiții:

Perioada de gândire: termenul în care cumpărătorul își poate exercita dreptul de retragere.

Cumpărător: persoana fizică care nu reprezintă o societate sau o profesie și care ajunge la un acord la distanță cu antreprenorul.

Ziua: zi calendaristică

Tranzacție pe termen lung: un acord la distanță referitor la o serie de produse și servicii, a căror obligație de livrare și de cumpărare sunt distribuite pe parcursul unei perioade de timp.

Suport Durabil: orice instrument care permite destinatarului, sau antreprenorului, să stocheze informații adresate personal acestora într-un mod accesibil pentru o referință ulterioară, pentru o perioadă de timp adecvată scopului informațiilor și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.

Dreptul de Retragere: posibilitatea cumpărătorului de a rezilia acordul la distanță în perioada de gândire.

Antreprenor: persoana fizică sau societatea comercială care oferă produse la distanță consumatorilor.

Acord la Distanță: un acord bazat pe un sistem comercial organizat de vânzări la distanță de produse și servicii, inclusiv încheierea unui acord prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici de comunicare la distanță.

Tehnici de Comunicare la Distanță: un mijloc care poate fi folosit pentru a încheia un acord fără ca antreprenorul și cumpărătorul să se afle în același loc și în același timp.

Articolul 2- Identitatea Comercială/Antreprenor

SNORKEL SPAIN SLU
Apartado de Correos nº 146
08170 Montornès del Vallés
Barcelona
[email protected]
t. 34 93 737 98 46 (from 8:00 to 16:00)
VAT: ESB-65812810
Coc Number: B-65812810


Articolul 3 - Importanța

Acești termeni/condiții generale se aplică oricărei oferte a antreprenorului și fiecărui acord încheiat la distanță între antreprenor și cumpărător.

Înainte de încheierea acordului la distanță, textul cuprinzând condițiile și termenii generali este pus la dispoziția cumpărătorului. Dacă acest lucru nu este în mod rezonabil posibil înainte de încheierea contractului la distanță, va fi precizat locul unde acest text poate fi accesat și că, la cererea cumpărătorului, acești termeni și condiții vor fi trimiși cumpărătorului în cel mai scurt timp posibil, fără costuri suplimentare.

În cazul în care acordul la distanță este încheiat pe cale electronică, fără a ține seama de articolul precedent și înainte de încheierea contractului la distanță, textul termenilor și condițiilor poate fi pus la dispoziția cumpărătorului în format electronic, astfel încât textul să poată fi salvat ușor pe un suport durabil. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea acordului la distanță, cumpărătorului i se va aduce la cunoștință unde poate găsi termenii și condițiile pe un suport electronic, iar la cererea consumatorului, acești termeni și condiții îi vor fi trimiși pe cale electronică sau într-un alt mod, fără costuri suplimentare.


În cazul în care, în afară de acești termeni și condiții generale, se aplică și condițiile specifice ale produsului și ale serviciului, al doilea și al treilea articol se aplică în mod identic, iar în cazul unor termeni și condiții contradictorii, consumatorul poate apela la termenii și condițiile care îi sunt cei mai favorabili.

Articolul 4- Oferta

Dacă o ofertă are o valabilitate limitată sau are alte specificații, acestea vor fi menționate în mod explicit.

Oferta conține o descriere completă și exactă a produselor și serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite cumpărătorilor evaluarea adecvată a produselor/serviciilor. Imaginile folosite de antreprenor sunt reprezentări reale ale produselor și serviciilor. Antreprenorul nu este răspunzător pentru greșelile și erorile evidente.

Fiecare ofertă conține astfel informații clare pentru cumpărător, pentru a ști ce drepturi și obligații sunt legate de ofertă, în cazul în care este acceptată de către cumpărător. Aceasta se referă în special la:

prețul cu taxe incluse

posibile costuri de livrare

modul în care a fost încheiat acordul și semnăturile necesare

modul de aplicare al dreptului de retragere

modalitatea de plată, livrare și executare a contractului

termenul limită pentru acceptarea ofertei sau perioada în care antreprenorul garantează prețul

nivelul ratei de comunicare la distanță dacă costurile pentru utilizarea tehnologiei pentru comunicare la distanță sunt calculate la un tarif diferit decât cel obișnuit

dacă acordul, după încheierea contractului, este arhivat și, dacă da, cum îl poate fi acesta accesat de către cumpărător

modul în care cumpărătorul, înainte de a încheia acordul, poate verifica și, dacă este necesar, poate modifica informațiile furnizate de acesta în temeiul acordului

orice alte limbi, inclusiv olandeza, pentru acord

codurile de conduită la care este supus antreprenorul și modul în care consumatorul poate consulta electronic codurile de conduită; și

durata minimă a acordului la distanță în cazul unei tranzacții de lungă durată.

Articolul 5 - Acordul

Acordul este finalizat, sub rezerva prevederilor paragrafului 4, în momentul în care cumpărătorul acceptă oferta și îndeplinește condițiile.

În cazul în care cumpărătorul a acceptat oferta electronic, antreprenorul confirmă imediat, în format electronic, că a primit acceptarea ofertei. Atâta timp cât antreprenorul nu a confirmat acceptarea, consumatorul poate rezilia acordul.

În cazul în care acordul se încheie pe cale electronică, antreprenorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja transferul electronic de date și va asigura un mediu web sigur. În cazul în care cumpărătorul poate plăti pe cale electronică, antreprenorul va respecta măsurile de securitate necesare.

Antreprenorul poate informa sau verifica, în limitele legale, dacă cumpărătorul poate respecta obligațiile de plată și, de asemenea, poate verifica toate faptele și factorii importanți care sunt necesari pentru finalizarea unui acord la distanță. Dacă antreprenorul, în baza verificărilor făcute, are motive întemeiate să nu încheie acordul, atunci acesta are dreptul să motiveze și să refuze o comandă/cerere sau poate să apeleze la condițiile speciale privind executarea ofertei.

Antreprenorul va trimite următoarele informații, împreună cu produsele sau serviciile, în scris, sau în așa fel încât cumpărătorul să poată stoca datele într-un mod accesibil pe un suport durabil:

a. Adresa companiei pentru cazul în care cumpărătorul va dori să depună plângeri

b. Condițiile și modul în care cumpărătorul poate exercita dreptul de retragere și prevederi clare privind excluderea dreptului de retragere.

c. Informații despre garanțiile și serviciile post-vânzare

d. Articolul 4, alineatul 3, cu excepția cazului în care antreprenorul a trimis deja aceste informații înainte de executarea acordului.

e. Cerințele pentru rezilierea acordului, dacă acordul are o durată de un an sau mai mare, sau dacă are o durată nedeterminată.

În cazul unei tranzacții de lungă durată, clauza anterioară, e), se aplică numai la prima livrare.

Articolul 6- Dreptul de retragere

Livrarea produselor:

După achiziționarea produselor, cumpărătorul are posibilitatea să desființeze acordul, în decurs de 14 zile, fără precizarea unui motiv. Acest termen începe din ziua în care cumpărătorul, sau un reprezentant pre-desemnat de către cumpărător, care a fost adus la cunoștința antreprenorului, primește produsul.

Pe parcursul acestui termen, cumpărătorul trebuie să manipuleze cu atenție produsul și ambalajul. El trebuie să despacheteze sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar să se decidă dacă dorește sau nu să păstreze produsul. Dacă dorește să își exercite dreptul de retragere, el va returna produsul antreprenorului cu toate accesoriile și - dacă este posibil în mod rezonabil - în ambalajul original, în conformitate cu instrucțiunile clare furnizate de antreprenor.

Livrarea Serviciilor:

După livrarea serviciilor, cumpărătorul are posibilitatea să desființeze acordul, fără a preciza vreun motiv, în cel puțin 14 zile, termen care începe din ziua încheierii acordului.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, cumpărătorul trebuie să respecte instrucțiunile clare furnizate de antreprenor în cadrul ofertei sau în cadrul livrării serviciului.

Articolul 7- Costurile de Retragere

În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, acesta va trebui să plătească doar costurile de returnare a produsului.

În cazul în care consumatorul a efectuat o plată, antreprenorul îi va returna această sumă în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la desființarea acordului, sau după expedierea returului.

Articolul 8- Excluderea Dreptului de Retragere

Antreprenorul poate exclude dreptul de retragere al cumpărătorului, în măsura în care este prevăzut la alineatele (2) și (3). Excluderea dreptului de retragere se aplică numai dacă antreprenorul a menționat în mod expres acest lucru, cel mai târziu înainte de încheierea acordului.

Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru următoarele categorii de produse:

a. Cele care sunt produse de către antreprenor conform specificațiilor cumpărătorului

b. Cele care sunt în mod cert de natură personală

c. Cele care nu pot fi returnate din cauza naturii lor

d. Cele care sunt ușor perisabile

e. Cele care au prețul legat de fluctuațiile de pe piața financiară, unde antreprenorul nu are nicio influență

f. Ziare și reviste individuale

g. Pentru toate produsele pentru care nu se poate stabili dacă se referă la produsul original care a fost livrat de www.royalqueenseeds.com

Articolul 9- Prețuri

În perioada de valabilitate menționată în ofertă, prețurile produselor și serviciilor oferite nu vor fi majorate, cu excepția modificărilor de preț ca urmare a modificării cotelor TVA.

Fără a aduce atingere alineatului precedent, antreprenorul poate oferi produse și servicii cu prețuri variabile atunci când aceste prețuri sunt supuse fluctuațiilor pieței financiare, unde antreprenorul nu are nicio influență. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că prețurile menționate sunt prețuri țintă vor fi menționate în ofertă.

Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea acordului sunt permise numai dacă sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale.

Prețurile pot fi majorate în termen de 3 luni de la încheierea contractului numai dacă antreprenorul a prevăzut acest lucru și dacă:

a. Acestea sunt rezultatul unor reglementări sau prevederi legale; sau

b. Cumpărătorul are opțiunea de a rezilia acordul începând cu data majorării prețului.

Prețurile menționate în ofertă includ TVA.

Articolul 10- Conformitate și garanții

Antreprenorul se va asigura că produsele și serviciile se mențin până la acord, asigură specificațiile menționate în ofertă, oferă cerințe rezonabile, solide și utile și asigură, la data instituirii, dispozițiile legale existente și / sau reglementările guvernamentale. Dacă s-a căzut de acord asupra acestui lucru, antreprenorul asigură, de asemenea, că produsul este potrivit pentru altă utilizare decât cea normală.

O garanție furnizată de antreprenor, producător sau importator nu poate modifica drepturile și pretențiile pe care cumpărătorul, în baza acordului, le poate invoca împotriva antreprenorului.

Articolul 11 - Livrare și execuție

Antreprenorul trebuie să respecte cu maximă atenție primirea și executarea comenzilor de produse și evaluarea cererilor pentru servicii.

Adresa care a fost făcută cunoscută antreprenorului de către cumpărător este considerată a fi locul de livrare.

Având în vedere prevederile articolului 4 din condițiile generale, antreprenorul va executa comenzile acceptate, în mod rapid, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă nu s-a convenit o perioadă mai lungă de timp. În cazul în care livrarea este întârziată sau dacă o livrare nu poate fi total sau parțial executată, cumpărătorul este informat despre acest aspect, în cel mult 30 de zile de la plasarea comenzii. În acest caz, cumpărătorul are dreptul să rezilieze contractul fără costuri suplimentare și are dreptul la despăgubiri.

În cazul rezilierii în conformitate cu alineatul precedent, antreprenorul va restitui suma pe care cumpărătorul a plătit-o în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la reziliere.

În cazul în care livrarea unui produs comandat este imposibilă, antreprenorul se va strădui să înlocuiască produsul. Cel mai târziu înainte de livrare, se va menționa în mod expres și ușor de înțeles că va fi livrat un produs înlocuitor. Dreptul de retragere nu poate fi exclus în cazul produselor înlocuitoare. Costurile unui posibil retur vor fi suportate de către antreprenor.

Riscul de deteriorare și/sau pierdere a produselor revine antreprenorului până în momentul livrării către cumpărător, sau către un reprezentant pre-desemnat și făcut cunoscut antreprenorului, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres. Dacă primiți un produs deteriorat, trebuie să aduceți la cunoștință acest lucru printr-un e-mail, în termen de trei zile.

Articolul 12 - Tranzacții la distanță: durata, rezilierea și prelungirea
Rezilierea

Cumpărătorul poate, în orice moment, să rezilieze un acord care a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată și care se prelungește la livrarea regulată a produselor (inclusiv energia electrică) și serviciilor care respectă regulile de reziliere aplicabile unui înștiințări care nu depășește o lună.

Cumpărătorul poate, în orice moment, să rezilieze un acord care a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată și care se prelungește la livrarea regulată a produselor (inclusiv energia electrică) și serviciilor care respectă regulile de reziliere aplicabile unui înștiințări care nu depășește o lună.

Cumpărătorul poate, în acordurile din paragraful anterior menționat:

să rezilieze acordul în orice moment, fără restricții legate de termene

să rezilieze acordul în același mod în care a fost încheiat

să rezilieze acordul oricând cu aceeași notificare, pe care antreprenorul a furnizat-o.

Prelungirea
Un acord încheiat pe o perioadă determinată și care se referă la o livrare regulată a produselor (inclusiv a energiei electrice) sau a serviciilor nu poate fi prelungit sau reînnoit în mod automat, pe o durată determinată.

Fără a aduce atingere alineatului precedent, un acord care a fost încheiat pe o perioadă determinată de timp și care se referă la o livrare regulată de cotidiane, săptămânaluri și reviste poate fi prelungit automat pentru o perioadă specifică de trei luni. Cumpărătorul poate rezilia acest acord prelungit la sfârșitul perioadei de prelungire cu un preaviz de o lună.

Un contract care a fost încheiat pentru o perioadă determinată de timp și care se prelungește la o livrare regulată de produse și servicii, poate fi prelungit automat numai pe o perioadă nedeterminată de timp, caz în care cumpărătorul poate rezilia în orice moment, cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună și o perioadă de preaviz de cel mult trei luni în cazul acordului care se prelungește la o livrare regulată, dar mai puțin de o dată pe lună, a cotidianelor, săptămânalelor și revistelor.

Un acord încheiat pe o perioadă determinată și care se prelungește la o livrare regulată a cotidienelor, săptămânalelor și revistelor (abonament de probă și introducere) nu va fi automat prelungit și se va termina automat la sfârșitul perioadei de probă sau de introducere.

Durată

În cazul în care un acord are o durată mai mare de un an, cumpărătorul poate, după un an, să rezilieze în orice moment, cu o perioadă de preaviz de cel mult o lună, cu excepția cazului în care caracterul rezonabil și de bună-credință se opun rezilierii înainte de încheierea duratei convenite.

Articolul-13 Plăți

Cu excepția cazului în care se convine altfel, sumele datorate trebuie să fie achitate de către cumpărător în termen de 7 zile de la perioada la care se face referire la articolul 6 alineatul (1). În cazul unui acord de prestare a unui serviciu, perioada mai sus menționată începe după ce cumpărătorul a primit confirmarea acordului.

Atunci când sunt vândute produse către cumpărători, nu trebuie stipulat niciodată în termenii și condițiile generale un avans mai mare de 50%. În cazul în care a fost stipulat un avans, cumpărătorul nu poate pretinde niciun drept în ceea ce privește executarea comenzii sau a serviciului respectiv înainte de efectuarea plății prevăzute.

Consumatorul are obligația de a notifica antreprenorul dacă există greșeli în detaliile de plată.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către cumpărător, antreprenorul are dreptul, sub rezerva prevederilor legale, de a percepe costuri rezonabile, care sunt comunicate în avans cumpărătorului.

Articolul 14 - Reclamații

Antreprenorul dispune de o procedură publică pentru reclamații și gestionează plângerea în conformitate cu această procedură de reclamații.

Reclamațiile privind executarea contractului trebuie să fie descrise în mod clar și complet, într-un termen rezonabil de timp, și înaintate antreprenorului după ce cumpărătorul a sesizat defectele.

Termenul de răspuns la reclamațiile trimise antreprenorului este de 14 zile de la data primirii lor. În cazul în care o plângere are, în mod evident, o perioadă mai îndelungată de procesare, antreprenorul va răspunde în termen de 14 zile cu o confirmare și un termen în care consumatorul va primi un răspuns mai detaliat.

Dacă o plângere nu poate fi rezolvată de comun acord, atunci disputa va face obiectul unui litigiu.

Articolul 15 - Litigii

Legislația olandeză se aplică în mod exclusiv acordurilor dintre antreprenor și cumpărător la care se referă acești termeni și condiții.

Articolul 16 - Dispoziții suplimentare și diverse

Dispozițiile suplimentare sau diverse în raport cu Termenii și Condițiile Generale nu pot fi în defavoarea cumpărătorului și trebuie înregistrate în scris, astfel încât cumpărătorul să le poată salva ușor pe un suport durabil.

DISCLAIMER GENERAL

Convenția de la Viena din 1961 nu se aplică semințelor de cânepă/canabis. Cu toate acestea, în temeiul articolului 36.18 din Legea Organică Privind Protecția Siguranței Publice și al articolului 368 din Codul Penal, cultivarea canabisului poate aduce sancțiuni administrative și penale. Royal Queen Seeds nu este responsabil pentru folosirea necorespunzătoare a produselor vândute. Magazinul Royal Queen Seeds și toate domeniile sale respectă legislația spaniolă.

Royal Queen Seeds și domeniile sale, vinde și livrează semințele, cu condiția ca terții să nu le folosească în scopuri ilegale. Produsele vândute sunt destinate pentru a fi folosite numai în scopuri private!

Oricine cumpără un produs din magazinul Royal Queen Seeds își asumă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale și este responsabil pentru înțelegerea legii țării sale.

Royal Queen Seeds, și domeniile sale, vinde produsele doar pe teritoriul UE.

Toate descrierile produselor și fotografiile găsite pe site-ul Royal Queen Seeds provin din Olanda, unde utilizarea anumitor substanțe a fost decriminalizată. Ca atare, ele vor descrie adesea efectele pe care anumite substanțe le pot induce ca urmare a consumului. În niciun caz nu înseamnă că aceste produse pot fi consumate; aceste imagini și descrieri sunt doar pentru informare, divertisment sau utilizare științifică. În cazul în care orice produs cumpărat de pe site-ul Royal Queen Seeds sau de pe oricare dintre domeniile sale, este utilizat pentru consumul uman, cumpărătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice rezultat.

Legile în vigoare privind semințele de canabis diferă de la stat la stat. Prin urmare, te rugăm să consulți legile din țara ta.

În unele cazuri, este posibil să se obțină o dispensare pentru semințele destinate uzului medicinal, industrial sau agricol. În unele state, vânzarea semințelor de cânepă este posibilă chiar și fără licență. Dacă semințele de canabis sunt importate sau exportate, poate fi necesară o notificare. Dacă cerința de notificare este aplicabilă în țara ta, te rugăm să ne informezi în timp util.

În unele țări, nu este permisă cultivarea semințelor de canabis pentru uz industrial sau medicinal; de fapt, este strict interzisă.

Este important să subliniem că nu intenționăm să încălcăm legea vreunei țări prin livrarea semințelor noastre de canabis. Furnizăm semințe de canabis numai dacă nu vor fi folosite în conflict cu legile. Cu toate acestea, subliniem faptul că toți cei care achiziționează semințele de canabis sunt responsabili pentru scopul în care le folosesc. Royal Queen Seeds nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens.

Royal Queen Seeds nu va permite niciodată distribuirea semințelor în sau spre țările în care comerțul cu cânepă este ilegal. De asemenea, recomandăm să nu cumpărați semințele noastre de la alte companii care livrează în întreaga lume.

Niciunul dintre produsele de pe site-ul nostru, inclusiv produsele CBD, nu sunt destinate pentru diagnostic, tratament sau vindecarea vreunei boli.

Prețurile pot fi modificate.

DISCLAIMER

Semințele sunt vândute numai sub formă de eșantioane a diferitelor subspecii genetice și sunt destinate numai adulților (cu vârsta peste 18 ani). Semințe sunt vândute numai cu condiția ca acestea să nu fie folosite împotriva legilor aplicabile din țară. Nu există nicio intenție de a promova, de a face publicitate sau de a iniția, în orice fel, producerea, deținerea sau utilizarea de substanțe ilegale.

AVERTISMENT

Utilizarea acestui produs, care duce la cultivarea plantelor și a utilizării abuzive de canabis, poate fi asociată cu consecințele penale și juridice. Poate provoca grave riscuri de sănătate, tulburări psihologice și sociale, chiar și în timpul așa-numitei utilizări recreaționale.
Subliniem că persoanele care cumpără semințe sunt singurii responsabili pentru respectarea acestor condiții!

Ai împlinit 18 ani?

Conținutul ce se regăsește pe site-ul RoyalQueenSeeds.com este potrivit numai adulților și este destinat persoanelor majore.

Asigură-te că ai luat la cunoștință legile țării în care trăiești.

Dacă apeși INTRĂ, confirmi
că ai împlinit
18 ani.